Časopis inovační podnikání

Časopis vydává Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) ve spolupráci se svými členy (registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.


Na stranách formátu A4 najdete 4x do roka tyto články, náměty, diskusní příspěvky, kontakty a informace:

 • Národní inovační politika a její realizace, inovační infrastruktura, inovační proces, galerie inovací, inovační inženýrství, inovační podnikání a transfer technologií jako součást hospodářské politiky včetně mezinárodní vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce, formou obsahových článků, posuzovaných redakční radou.
 • Aktuální informace: z činnosti subjektů vytvářejících systém inovačního podnikání v ČR.
 • Pravidelné informace:
  • Rada pro výzkum, vývoj a inovace
  • Česká konference rektorů
  • Technologická agentura ČR
  • CzechInvest
  • Transfera.cz
  • CzechInno
  • EU fondy
  • Kybernetická revoluce
  • Regiony
  • Mezinárodní scéna zahraniční styky
  • Představujeme se
  • Činnost našich partnerů
  • Konference – semináře – veletrhy – výstavy
  • Literatura
  • Cena Inovace roku
  • Zkušenosti - diskuse
 • Příloha Transfer technologií:
  • Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
  • Informace o domovských stránkách v působnosti AIP ČR, z.s.
  • Cena Inovace roku (přihláška)
 • Možnost inzerce: obálka (str. 2, 3, 4) – 15.000,- Kč; 1 strana A4 v příloze Transfer technologií – 8.000,- Kč; 1 strana v základní části – 6.000,- Kč (při grafickém zpracování návrhu příplatek 25 %). AIP ČR, z.s. není plátcem DPH.
  —————
  Pokyny autorům - formální náležitosti rukopisu jsou umístěny na www.aipcr.cz
  —————

Cena výtisku je 80 Kč, roční předplatné 320 Kč,
v roce 2020 vyjdou 4 čísla, ročník XXVIII.

V objednávce předplatného uveďte:
název organizace (nebo jméno a příjmení), adresu, IČ, DIČ, počet výtisků, jméno a příjmení objednavatele, razítko a podpis. Objednávku zašlete na adresu (viz níže) nebo mailem na: aipcr@aipcr.cz

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.,
tel. 221 082 275, e-mail: redakce@aipcr.cz, www.aipcr.cz


Inovační podnikání a transfer technologií


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2021 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.