Časopis inovační podnikání

Časopis vydává Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR ve spolupráci se svými členy (registrace MK ČR č. MK 6359, ISSN 1210 4612)

Odborný časopis je určen pro subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a pro účastníky inovačního procesu – „vymyslet, vyrobit, prodat“ s cílem prezentovat systém VaVaI a dosahované výsledky v tuzemsku a v zahraničí.

Na 40 stranách formátu A4 najdete 4x do roka tyto články, náměty, diskusní příspěvky, kontakty a informace:

 • Národní inovační politika a její realizace, inovační infrastruktura, inovační proces, galerie inovací, inovační inženýrství, inovační podnikání a transfer technologií jako součást hospodářské politiky včetně mezinárodní vědeckotechnické, průmyslové a obchodní spolupráce, formou recenzovaných obsahových článků, posuzovaných redakční radou.
 • aktuální informace: z činnosti subjektů vytvářejících systém inovačního podnikání v ČR.
 • pravidelné informace:
  • Rada pro výzkum, vývoj a inovace
  • Česká konference rektorů
  • Technologická agentura ČR
  • Mezinárodní obchodní komora ČR
  • Regiony
  • Mezinárodní scéna – zahraniční styky
  • Představujeme se
  • Činnost našich partnerů
  • Legislativa pro oblast inovačního podnikání
  • Konference – semináře – veletrhy – výstavy
  • Literatura
  • Cena Inovace roku
  • Zkušenosti – diskuse
 • příloha Transfer technologií:
  • Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
  • EUREKA, EUROSTARS, příprava a průběh projektů
  • Informace o programu KONTAKT, poznatky
  • Výsledky řešených tuzemských a zahraničních projektů z oblasti VaVaI
  • Informace o domovských stránkách v působnosti AIP ČR, z.s.
 • Možnost inzerce: obálka (str. 2, 3, 4) – 15.000 Kč; 1 strana A4 v příloze Transfer technologií – 8000 Kč; 1 strana v základní části – 6000 Kč (při grafickém zpracování návrhu příplatek 25 %). AIP ČR, z.s. není plátcem DPH.
  —————
  Pokyny autorům - formální náležitosti rukopisu
  —————

Cena výtisku je 75 Kč, roční předplatné 300 Kč
Kontakt: Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel. 221082275
e-mail: svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz


Inovační podnikání a transfer technologií

Objednávka předplatného ip&tt na rok 2015
Objednávám předplatné časopisu Inovační podnikání a transfer technologií
(v roce 2015 jsou to 4 čísla v celkové ceně 300 Kč)

Firma (nebo jméno a příjmení):
Adresa:
PSČ:
Počet výtisků:

     

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2015 Magicware s.r.o.