Asociace inovačního podnikání České republiky, z.s.
plní od 23.6.1993 úlohu nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání.Web archiv národní knihovny
Inovace představují sérii vědeckých, technických, organizačních, finančních, obchodních i jiných činností, jejichž cílem je vznik nového nebo podstatně zdokonaleného produktu (výrobku, technologie nebo služby) efektivně umístěného na trh. Výzkum a vývoj jsou jednou z těchto činností.
INOVACE 2016,
Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR,
6.-9. 12. 2016
- Mezinárodní sympozium
- Veletrh invencí a inovací
   * pokyny pro vystavovatele
- Vystavovatelé 2016
- Závazná přihláška


Cena Inovace roku 2016
- Záštita prezidenta České republiky
- Brožura 2016
- Přihláška

Inovační potenciál ČR,
8. 9. 2016, Praha

- Program semináře
- Závěry semináře

Festival exportu

Czechinno.czAsociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail:svejda@aipcr.cz
Obsah (c) 2002 - 2016 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics (c) 2002 Magicware s.r.o.