O Ceně Inovace roku


Cena Inovace roku

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Kritéria

soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;

do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)

přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Kritéria podrobně

Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

A- technická úroveň produktu
B- původnost řešení
C- postavení na trhu, efektivnost
D- vliv na životní prostředí

K jednotlivým kritériím

Termíny

Uzávěrka přihlášek 20. ročníku je 30. října 2015; povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 16. října 2015.

Poplatek za přihlášení do soutěže činí 3500 Kč.

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 1. – 4. 12. 2015.

Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s..

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který bude umístěn včas ke stažení na adrese www.aipcr.cz nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií. Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvou vyhotoveních na adresu:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Přihláška se posílá navíc elektronickou poštou na adresu:
svejda@aipcr.cz

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí dvanáctičlenná komise složená z odborníků

 • Akademie věd České republiky
 • Asociace inovačního podnikání České republiky
 • České společnosti pro jakost
 • Českého vysokého učení technického v Praze
 • Českého svazu stavebních inženýrů
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva
 • Vysoké školy podnikání, a.s.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2015 proběhne
4. prosince 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

Nositelé Ceny

2014
19. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2014
Výsledky soutěže

2013
18. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2013
Výsledky soutěže

2012
17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012
Výsledky soutěže

2011
16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011
Výsledky soutěže

2010
15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010
Výsledky soutěže

2009
14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009
Výsledky soutěže

2008
13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008
Výsledky soutěže

2007
12. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2007
Výsledky soutěže

2006
11. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2006
Výsledky soutěže

2005
10. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2005
Výsledky soutěže

2004
9. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2004
Výsledky soutěže

2003
8. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2003
Výsledky soutěže

2002
7. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2002
Výsledky soutěže

Kontaktní údaje

Další informace získáte na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
+420 221 082 275
svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2015 Magicware s.r.o.