Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2013A. Zasedání AIP ČR, z.s.
  27. zasedání 6. 12. 2013
 
B. Vedení AIP ČR, z.s.
  74. vedení 18. 3. 2013
  75. vedení 24. 6. 2013
  76. vedení 23. 9. 2013
  77. vedení 6. 12. 2013
 
C. Redakční rada ip & tt
  86. jednání 16. 1. 2013
  87. jednání 10. 4. 2013
  88. jednání 26. 6. 2013
  89. jednání 25. 9. 2013
 
D. Tiskové konference AIP ČR, z.s.
  18. 3., 24. 6., 23.9., 6. 12. 2013
 
E. Programový a organizační výbor INOVACE 2013
  7. 3., 5. 9., 8. 11. 2013
 
F. Komise Inovace roku 2013
  10. 5., 8. 11., 15. 11., 22. 11. 2013
 
G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. k realizaci Inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti IP v ČR a k inovačnímu podnikání v regionech - společná jednání (jednání týmů k přípravě jednotlivých materiálů se budou uskutečňovat ad hoc); příprava a hodnocení společných projektů
  45. jednání 18. 3. 2013
  46. jednání 24. 6. 2013
  47. jednání 23. 9. 2013
 
H. Odborné skupiny k inovačnímu podnikání v krajích - průběžně
  * termíny jednání dle plánu práce odborných skupin (www.aipcr.cz, část Odborné skupiny …), případně ustavených poradních orgánů kraje
  * možná účast zástupce AIP ČR, z.s. po vzájemné dohodě s vedoucím odborné skupiny, zástupcem AIP ČR, z.s. v příslušném kraji
 
I. INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 20. ročník
  3. - 6. 12. 2013
 
J. Semináře AIP ČR, z.s.
  1. Inovace a technologie v rozvoji regionů 25. 4. 2013 v Brně
  2. Ochrana průmyslového vlastnictví 5. 6. 2013 v Praze
  3. Inovační potenciál ČR 11. 9. 2013 v Praze
 
K. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
  25. 4., 5. 6., 11. 9., 6. 12. 2013
 
L. Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách, seminářích a konferencích v tuzemsku a zahraničí

Seminář AMPER, Brno, 19. – 22. 3. 2013
HannoverMesse, Hannover, 8. – 12. 4. 2013
URBIS Invest, Brno, 23. – 26. 4. 2013
Konference ICSTI, Moskva, 29. – 31. 5. 2013
FOR ARCH, Praha, 17. - 21. 9. 2013
MSV, Brno, 7. – 11. 10. 2013
 
M. Galerie inovací
  soubor prezentací na akcích pořádaných subjekty v rámci SIP v ČR v tuzemsku a zahraničí
 
N. Účast členů AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí
  - bude průběžně projednávána na jednání orgánů AIP ČR, z.s.


Schválilo 72. vedení AIP ČR, z.s. 17. 9. 2012
 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.