Členové AIP ČR, z.s.


Cíle AIP ČR, z.s. plní 24 subjektů, které sdružují téměř 83 000 fyzických a více než 1000 právnických osob. Dále jsou uvedeni jednotliví členové AIP ČR, z.s. v pořadí, jak vstupovali do AIP ČR, z.s. s odkazem na domovskou stránku (pokud je provozována). U těchto subjektů jsou uvedeni jejich zástupci ve vedení AIP ČR, z.s.. Kurzivou jsou uvedeni pracovníci AIP ČR, z.s. zodpovědní za kontakt s tímto členem. Zástupci zahraničních subjektů se vedení neúčastní.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2022 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.