Kalendář AIP ČR, z.s. na rok 2012A. Zasedání AIP ČR, z.s.
  26. zasedání 7. 12. 2012
 
B. Vedení AIP ČR, z.s.
  70. vedení 12. 3. 2012
  71. vedení 18. 6. 2012
  72. vedení 17. 9. 2012
  73. vedení 7. 12. 2012
 
C. Redakční rada ip & tt
  82. jednání 11. 1. 2012
  83. jednání 4. 4. 2012
  84. jednání 27. 6. 2012
  85. jednání 19. 9. 2012
 
D. Tiskové konference AIP ČR, z.s.
  12 3., 18. 6., 17.9., 7. 12. 2012
 
E. Programový a organizační výbor INOVACE 2012
  8. 3., 6. 9., 7. 11. 2012
 
F. Komise Inovace roku 2012
  11. 5., 9. 11., 16. 11., 23. 11. 2012
 
G. Pracovní týmy AIP ČR, z.s. k realizaci Inovační politiky ČR, k přípravě odborníků v oblasti IP v ČR a k inovačnímu podnikání v regionech - společná jednání (jednání týmů k přípravě jednotlivých materiálů se budou uskutečňovat ad hoc); příprava a hodnocení společných projektů
  42. jednání 12. 3. 2012
  43. jednání 18. 6. 2012
  44. jednání 17. 9. 2012
 
H. Odborné skupiny k inovačnímu podnikání v krajích - průběžně
  * termíny jednání dle plánu práce odborných skupin (www.aipcr.cz, část Odborné skupiny …), případně ustavených poradních orgánů kraje
  * možná účast zástupce AIP ČR, z.s. po vzájemné dohodě s vedoucím odborné skupiny, zástupcem AIP ČR, z.s. v příslušném kraji
 
I. INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 18. ročník
  4. - 7. 12. 2012
 
J. Semináře AIP ČR, z.s.
  1. Inovace a technologie v rozvoji regionů 25. 4. 2012 v Brně
  2. Ochrana průmyslového vlastnictví 6. 6. 2012 v Praze
  3. Inovační potenciál ČR 5. 9. 2012 v Praze
 
K. Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
  25. 4., 6. 6., 5. 9., 7. 12. 2012
 
L. Účast AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí

FOR INDUSTRY, Praha, 13. – 16. 3. 2012
URBIS Invest, Brno, 24. – 27. 4. 2012
HannoverMesse, Hannover, 23. – 27. 4. 2012
Konference ICSTI, Řím, 17. – 18. 5. 2012
MSV, Brno, 10. – 14. 9. 2012
FOR ARCH, Praha, 18. - 22. 9. 2012
Vienna Tec, Vídeň, 9. – 12. 10. 2012
 
M. Galerie inovací
  - stálá expozice v Business Centre, pavilon E, Veletrhy Brno, a. s.
- další aktivity průběžně
 
N. Účast členů AIP ČR, z.s. na veletrzích, výstavách a konferencích v tuzemsku a zahraničí
  - bude průběžně projednávána na jednání orgánů AIP ČR, z.s.


Schválilo 68. vedení AIP ČR, z.s. dne 19. 9. 2011
 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2018 Magicware s.r.o.