Hlavní úkoly AIP ČR, z.s. na rok 2013

(20 let činnosti AIP ČR, z.s.)
 • program AIP ČR, z.s. INOVACE XXI
  • Systém inovačního podnikání v ČR (upravená struktura od 20. 6. 2011)
  • oblast technické tvůrčí práce (ochrana průmyslového vlastnictví)
  • příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání (obor Inovační inženýrství)
  • legislativa pro oblast VaVaI
  • financování inovačních a technologických projektů se zaměřením na inovační firmy, inovační vouchery
  • specifické projekty (Regionální inovační strategie, Regionální inovační infrastruktura, součinnost se SVTP ČR na projektu Národní síť VTP v ČR,SPINNET aj.)
  • podíl AIP ČR, z.s. na realizaci Reformy systému VaVaI v ČR
 • pracovní týmy AIP ČR, z.s.
  • "politika" - příprava dokumentů pro oblast VaVaI v ČR a jejich realizace
  • "výchova" - příprava odborníků
  • "regiony" - inovační podnikání v krajích; inovace a technologie v rozvoji regionů
 • zastoupení AIP ČR, z.s. v krajích v regionálních rozvojových agenturách (součinnost s Českou asociací rozvojových agentur a dalšími partnery)
 • odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích, případně ustavené poradní orgány kraje
 • Účast AIP ČR, z.s. při přípravě a realizaci dokumentů pro oblast VaVaI v ČR
 • Vydávání časopisu Inovační podnikání a transfer technologií (21. ročník)
 • Příprava a realizace společných projektů v rámci OPVK a dalších programů (oblast „Inovační inženýrství“, práce s dosud vydanými publikacemi)
 • ochranné známky – ip tt, Galerie inovací, Cena Inovace roku, Technologický profil ČR
 • INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (3. - 6. 12. 2013)
  • 20. ročník mezinárodního sympozia s plenárními a odbornými sekcemi
  • 20. mezinárodní veletrh invencí a inovací
  • 18. ročník Ceny Inovace roku 2013
 • Činnost Klubu inovačních firem AIP ČR, z.s.
 • - Součinnost s CzechInno, z.s.p.o. – 3. ročník Vizionáři 2013
 • - Součinnost s A.T. Kearney – 2. ročník Best Innovator 2013
 • Technologický profil ČR (www.techprofil.cz, CD ROM, verze 13)
 • zahraniční kontakty (s T.I.I., ICC, MIC RF, ICSTI, ČBIC, EHK OSN, WIPO, UNCTAD a dalšími)
 • konference a jednání orgánů ICSTI (v součinnosti s ICSTI)
 • dvoustranná mezinárodní vědeckotechnická spolupráce v rámci programu KONTAKT
  • mobilita - Argentina, Francie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko
  • projekty VaV - ČLR, Japonsko, Korejská republika, Ruská federace a USA; příprava Bělorusko, Izrael, JAR, Ukrajina a další země
  • Mezinárodní inovační centrum ČR - Ruská federace (Bělorusko, možnost vstupu dalších zemí)
 • podpora programu EUREKA a Eurostars v ČR
 • plnění funkce asociovaného partnera Enterprise Europe Network
 • společné projekty v rámci AIP ČR, z.s. (budou dohodnuty na dvoustranných jednáních do 28. 2. 2013)
 • činnost sekretariátu AIP ČR, z.s. (ICITT, CVV, IA, MIC ČR; e-mail, www; poradenství členům AIP ČR, z.s., sídlo a sekretariát SVTP ČR a ČSNMT)


Schválilo 72. vedení AIP ČR, z.s. 17. 9. 2012
 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.