Pracovní tým AIP ČR, z.s. k návrhu Inovační politiky ČR pro 21. století doporučil dne 19. 4. 2001 tuto strukturu věcného záměru Zákona o inovacích:
  A. Základní pojmy
  • inovace (respektovat Frascatti a Oslo manuál)
  • inovační podnikání
  • transfer technologií
  • vědeckotechnický park
  • inovační firma (definice těchto základních pojmů byly již publikovány v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií).

  B. Vymezení systému inovačního podnikání v ČR
  • funkce systému
  • subjekty vytvářející systém
  • úloha AIP ČR, z.s. jako nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání

  C. Úprava kompetenčního zákona
  • řešit v rámci úpravy kompetenčního zákona s cílem ustavit ústřední orgán státní správy se zodpovědností za oblast inovačního podnikání.

  D. Přímé nástroje podpory
  • podpora realizace programů
  • podpora ostatních inovací (mimo programy)
  • marketingové studie (ověřování komerční způsobilosti)
  • seed capital - garance státu, sdílení soukromých a veřejných prostředků

  E. Nepřímé nástroje podpory
  • fiskální oblast
  • příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
  • ochrana průmyslového vlastnictví
  • Cena Inovace roku 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.