O Ceně Inovace roku


Cena Inovace roku

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Kritéria

Do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)

Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

A- technická úroveň produktu
B- původnost řešení
C- postavení na trhu
D- vliv na životní prostředí

Termíny

Uzávěrka přihlášek 29. ročníku je 31. října 2024; možnost konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 17. října 2024, nebo podle dohody.

Registrační poplatek za přihlášení do soutěže činí 4000 Kč.

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části Systém inovačního podnikání v ČR v Praze dne 3. 12. 2024

Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s.

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který je umístěn ke stažení zde nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií. Přihláška s přílohami se zasílá elektronicky na adresu: redakce@aipcr.cz

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí desetičlenná komise složená z odborníků

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2024 proběhne 3. prosince 2024 v Praze.

Nositelé Ceny

2023
28. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2023
Výsledky soutěže

2022
27. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2022
Výsledky soutěže

2021
26. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2021
Výsledky soutěže

2020
25. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2020
Výsledky soutěže

2019
24. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2019
Výsledky soutěže

2018
23. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2018
Výsledky soutěže

2017
22. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2017
Výsledky soutěže

2016
21. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2016
Výsledky soutěže

2015
20. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2015
Výsledky soutěže

2014
19. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2014
Výsledky soutěže

2013
18. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2013
Výsledky soutěže

2012
17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012
Výsledky soutěže

2011
16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011
Výsledky soutěže

2010
15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010
Výsledky soutěže

2009
14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009
Výsledky soutěže

2008
13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008
Výsledky soutěže

2007
12. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2007
Výsledky soutěže

2006
11. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2006
Výsledky soutěže

2005
10. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2005
Výsledky soutěže

2004
9. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2004
Výsledky soutěže

2003
8. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2003
Výsledky soutěže

2002
7. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2002
Výsledky soutěže

Kontaktní údaje

Další informace získáte na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
+420 221 082 275, 723 633 070
redakce@aipcr.cz
www.aipcr.cz


nahoru


Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.