Inovace 2010, Pátek 3. 12. 2010


Inovace 2010, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

V rámci závěrečného dne probíhala v zasedací místnosti č. 319, 3. patro, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 druhá část odborné sekce:

2. Steering Group meeting projektu PROINCOR, setkání mezinárodní poradní inovační skupiny

Druhé části jednání se zúčastnilo 30 odborníků,

 

15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010

Závěrečného předávání cen 15. jubilejního ročníku soutěže, které se konalo v rámci setkání s inovačními firmami v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky, se zúčastnilo 94 účastníků - zástupci firem všech oceněných inovačních produktů, členové orgánů AIP ČR, z.s., novináři a další hosté.

Senátor Adolf Jílek uvítal přítomné v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR a vyjádřil uspokojení s tím, že se opět scházíme k vyhodnocení výsledků této významné soutěže.

Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku, uvítal přítomné v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR, představil místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vladimíra Haasze a prezidenta AIP ČR, z.s. Karla Šperlinka, informoval o programu dnešního dne, připomněl podmínky a hodnotící kritéria soutěže – letos poprvé s povinnou konzultací přihlášky (380 potenciálních zájemců o účast, hodnoceno 10 přihlášek).

Vyzval přítomné zástupce oceněných firem k představení inovačních produktů, oceněných v rámci 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010.

Zástupci oceněných inovačních produktů představili přihlášený inovační produkt (v pořadí v jakém byly přihlášky zaevidovány):

* Napájecí čerpadlo KNE 5.1
Sigma Group a.s., Lutín
J. Nevěřil – napájecí čerpadlo dosud neřešených parametrů, vysoká účinnost, snadná montáž/demontáž, uplatnění pro elektrárenský blok Lednice i do zahraničí, *více viz

* Flow Mon ADS
AdvaICT, a.s., Brno
P. Minařík – příklad technologického transferu, firma založena r. 2006 (MU Brno), jasně definovaný segment trhu schopný analyzovat uživatelskou síť, *více viz

* Měnič COMPACT CVK 27kV pro filtračně-kompenzační zařízení bez transformátoru
ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., Praha 9
I. Malý – měnič na vysoké napětí (použití tyristorů), ekonomické přínosy, použití pro české dráhy i železnici na Ukrajině, *více viz

* Multifunkční nátěry FN® s fotokatalytickým, samočisticím a sanitárním efektem
Advanced Materials-JTJ s.r.o., Kamenné Žehrovice
P. Šefl – ochranný efekt, myšlenka stará 25 let, fotoaktivita váže/likviduje škodliviny (kouř, bakterie, viry, vyšší účinnost než obdobné produkty, licence Colorlak, *více viz

* Drát CuCrTi
VÚK Panenské Břežany a.s.
B. Píšová – materiál pro výrobu solárních termických panelů o průměru 1 mm, vývoz do Španělska a ostatních států EU, *více viz

* Nanočástice nulamocného železa
NANO IRON, s.r.o., Rajhrad
J. Crhák – firma založena v r. 2008, vyhledává nové segmenty pro použití nanočástic, produkty (nanoprášek, vodné suspenze), sanace podzemních vod, likvidace vodních sinic (slibná budoucnost), *více viz

* POROTHERM 44 EKO + Profi DRYFIX
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice
P. Cichý – leader ve výrobě hrubé keramiky, nová generace cihel, nová pojiva, další produkty (celý systém), spolupráce s VŠ a VÚ, *více viz

* SKYLEADER 600
JIHLAVAN airplanes, s.r.o., Jihlava
J. Dvořák - splňují parametry výroby (zkušební testy – vizualizace zkoušek), komfortní vybavení, spolupráce s Leteckým ústavem VUT Brno – A. Píštěk

* Systém ENcontrol
ENcontrol s.r.o., Losiná
P. Šlechta – začátek vývoje produktu v květnu 2009, v březnu 2010 zahájen prodej; Smart home – inteligence objektů (domácností); systém levnější, stavebnicový, snadná obsluha (7leté dítě – 70letý důchodce); úspora energie, *více viz

* Inovace při výrobě drátu CuFe
ITC-VÚK, a.s., Panenské Břežany
B. Píšová – výroba drátu přímým odlitím (oproti lisování za tepla), distribuce železa v mědi rovnoměrná, ukázka spolupráce firem v rámci vědeckotechnického parku, výrobek se vyváží do EU, *více viz

P. Švejda poděkoval za představení jednotlivých produktů, zmínil obtížnost hodnocení produktů v rámci všech oblastí VaVaI a dal prostor k diskusi:
* M. Sígl, novinář: všeobecný dotaz na počet podaných přihlášek z potenciálních oslovených firem
P. Švejda reagoval na nejčastější a známé příčiny – z cca 70% jsou subjekty v ČR vlastněny zahraničními subjekty, neprodaný výrobek – nelze přihlášku přijmout; soutěž není spojená s finančním ohodnocením (analogie ceny britské královny za inovace); provádí se rešerše průmyslově právní ochrany všech přihlášených inovačních produktů ÚPV; důsledek povinné konzultace – všechny přihlášky hodnoceny; návaznost na mezinárodní Salón inovací a investic v Moskvě (poslední, 10. Salon se konal v termínu7.-10. 9. 2010) v počtu invencí a inovací: z 2400 přihlášek splňuje podmínky soutěže o Cenu Inovace roku cca 50 podaných přihlášek (P. Švejda členem mezinárodní jury)
* S. Holý, ASI: jako člen komise uvedl, že 2,5 % je v této oblasti účinnost vysoká
* Š. Champmanová, Fondy. EU: dotaz na rozdíl mezi patentoprávní ochranou výrobku a technologie
P. Dlouhý, ČSVZ: problematika složitá – provádějí patentoví zástupci – seznam na webu ÚPV

Pavel Švejda požádal senátora A. Jílka, místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vladimíra Haasze a prezidenta AIP ČR, z.s. Karla Šperlinka, aby předali zástupcům oceněných inovačních produktů ocenění v rámci 15. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2010 a dále toto předání moderoval:

 

I. "Cena Inovace roku 2010"

VÚK Panenské Břežany a.s. (proska@vukpb.cz)
     Drát CuCrTi

Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice (irena.vernerova@wienerberger.com)
     POROTHERM 44 EKO + Profi DRYFIX

 

II. "Čestné uznání"

Sigma Group a.s., Lutín (j.neveril@sigmagroup.cz)
     Napájecí čerpadlo KNE 5.1

ČKD ELEKTROTECHNIKA, a.s., Praha 9 (marketing@ckde.cz)
     Měnič COMPACT CVK 27 kV pro filtračně-kompenzační zařízení bez transformátoru

Advanced Materials-JTJ s.r.o., Kamenné Žehrovice (pavel.sefl@seznam.cz)
     Multifunkční nátěry FN® s fotokatalytickým, samočisticím a sanitárním efektem

NANO IRON, s.r.o., Rajhrad (info@nanoiron.cz)
     Nanočástice nulamocného železa

JIHLAVAN airplanes, s.r.o., Jihlava (jan.dvorak@skyleader.aero)
     SKYLEADER 600

 

III. „Účast v soutěži“

AdvaICT, a.s., Brno (pavel.minarik@advaict.com)
     Flow Mon ADS

ENcontrol s.r.o., Losiná (petr.slechta@encontrol.cz)
     Systém ENcontrol

ITC-VÚK, a.s., Panenské Břežany (cemuso@itcvuk.cz)
     Inovace při výrobě drátu CuFe

Po předání cen poblahopřál oceněným V. Haasz – zdůraznil kvalitu vzdělávání, roli výzkumu a vývoje a uplatnění výsledků VaVa I nejen v tuzemsku ale i v zahraničí.
Pavel Švejda předal slovo Pavlu Dlouhému, předsedovi Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů, který uvedl úspěchy přítomných českých výzkumníků v zahraničí v rámci mezinárodního veletrhu vynálezců „IENA 2010“ v Norimberku (62. ročník):

     prof. J. Volf získal zlatou medaili IFIA a stříbrnou medaili IENA
     Ing. M. Sedláček získal zlatou medaili IENA
     Ing. D. Rýdlová získala stříbrnou medaili IENA,

*více viz

V závěru Pavel Švejda poděkoval všem přítomným, popřál hezké Vánoce a úspěšný rok 2011 a pozval je k neformálnímu setkání na občerstvení.

 

Poté se uskutečnilo ve Frýdlantském salonku společné jednání 65. vedení a 24. zasedání AIP ČR, z.s..

 

Fotogalerie

 

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

 Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.