Pátek 7. 12. 2012


Inovace 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

7. 12. 2012

17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012

Předávání cen v rámci 17. ročníku soutěže se konalo v Jednacím sálu Senátu Parlamentu České republiky. Zúčastnilo se ho 65 účastníků - zástupci firem oceněných inovačních produktů, členové orgánů AIP ČR, z.s. a další hosté.

Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s. a předseda Komise Inovace roku, uvítal přítomné v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Představil senátora Petra Bratského, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, který poděkoval za pozvání na dnešní slavnostní předávání cen.

Pavel Švejda seznámil přítomné s programem a přistoupil k

Předání ocenění z mezinárodních výstav vynálezů IFIA oceněným vynálezcům.

Představil Pavla Dlouhého, předsedu Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů a požádal ho, aby se ujal předávání cen českým vynálezcům oceněným na mezinárodních výstavách IFIA 2012 – Záhřeb, Kunshan, Varšava:

Ing. Jiří Bláha a kol., RS Dynamics, a.s. Praha
             Přístroj miniExplonix

Doc. Ing. Antonín Havelka, PhDr., Technická univerzita v Liberci
             Bezpečnostní vesta pro cyklisty se signalizací změny směru a brzdění

Prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc., ČZU v Praze
             PLANTOGRAF V09

Ing. Marek Penhaker, PhD., VŠB – TU Ostrava
             Chirurgický přístroj pro radiofrekvenční léčbu ablace jater RONJA

Ing. Pavel Dlouhý, Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
             Tabulku (schéma) pro klasifikaci inovací ve službách

Pavlu Dlouhému předal cenu osobně Pavel Švejda, poděkoval mu za prezentaci českých zlepšovatelů a vynálezců v zahraničí a popřál všem oceněným, z nichž mnozí jsou úspěšnými účastníky soutěže o Cenu Inovace roku v minulých letech, další úspěchy.

Předání ocenění v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012

Pavel Švejda uvedl počet konzultovaných přihlášek v průběhu roku 2012 – 348, počet hodnocených přihlášek15 a hodnotící kriteria soutěže:

  • Technická úroveň produktu
  • Původnost řešení
  • Postavení na trhu, efektivnost
  • Vliv na životní prostředí, *více viz
spolu s informací o vyhlášení výsledků 1. ročníku Best Innovator 2012 (A.T. Kearney – ocenění firem, dne 30. 11. 2012), vyhlášení výsledků 2. ročníku Vizionáři 2012 (Czechinno, z.s.p.o. – autoři řešení, 6. 12. 2012) a do třetice dnešní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012 (AIP ČR, z.s. – inovační produkty). Dále ještě představil přítomné členy Komise Inovace roku a uvedl jména dalších členů.

Následovalo

Představení inovačních produktů oceněných v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012 zástupci přihlašovatelů:

Kovo Staněk, s.r.o., Brumovice
* Tryskací zařízení závěsné, typ TZNZ 2, model TZNZ 2–5,5/11-16
P. Švejda
oznámil, že se zástupce omluvil z důvodu prezentace produktu v zahraničí a že tento produkt byl prezentován v říjnu na veletrhu ViennaTec, kde ho velmi zaujal.

Slavona, s.r.o., Slavonice
* Dřevěné okno Progression
Zora Stupňánková
- dřevěná a dřevohliníková okna, lepší tepelně technické vlastnosti, rám kryt fasádou, vidět jen sklo

SOMA spol. s r.o., Lanškroun
SVÚM a.s., Praha 9
* Řešení raklové komory s povlakem PO(S)2ITEC
Jiří Miřejovský
– SOMA výrobcem flexotiskových strojů (český výrobek) s originálním řešením raklové komory (vyvinut speciální povlak)

Teco a.s., Kolín
* Tecomat Foxtrot – řídicí systém
Jaromír Klaban
- Tecomat Foxtrot (9. kategorie) je volně programovatelný řídicí systém pro libovolné oblasti automatizace, je kompaktní modulární řídicí a regulační systém s výkonným procesorem, vyspělými komunikacemi, originální komunikační sběrnicí CIB® a bezdrátovým připojením Rfox® s prvky inteligentních instalací a periferiemi. Použití je při řízení a automatizaci: strojů, procesů, budov, dopravy

LAMBDA CZ s.r.o., Brno
* Nová technologie a zařízení na získávání čisté vody ze vzdušné vlhkosti
Jan Marc Lehký
– jímací látkou pro vodu z ovzduší je glycerín, získá se destilovaná voda

Replast produkt spol. s r.o., Plzeň
* Poklop z recyklovaného PVC
Zdeněk Blažek
- recyklace odpadů elektrických kabelů (kov a PVC), poklopy a vodovodní propusti vyráběny z kabelového PVC, různorodé použití

MIVEN spol. s r.o., Brandýsek
* Zařízení pro bezpečnou přepravu Dewarových nádob ve vzpřímené poloze
Petr Kobylka
- prezentoval exponáty UPRIGHT POSITIONER – transport kostní dřeně a pupečníkové krve pomocí hluboko zmraženého tekutého dusíku, ČR členem sítě výměny tkání v rámci moderní buněčné terapie

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Vizovice
* Nízkoenergetický modul M3
Stanislav Martinec
– modulární systém (10 x 3 m) pro stavbu domků, školek apod., dům moduly ubývají/přibývají dle požadavku/velikosti rodiny

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha 2
* CELIA – pivo bez lepku
Martin Slabý
– pivo pro celiaky s bezlepkovou dietou (obsah alkoholu 4,5%), obdobné chuti českých piv (patentováno)

Národní Tkáňové Centrum a.s., Brno
* NTC chondrograft™
Tomáš Studnička
- nová zdravá tkáň vzniká z odebraného štěpu zdravé chrupavky pacienta, štěp přeroste za speciálních laboratorních podmínek v novou tkáň, NTC chondrograft™ je plně hrazen zdravotní pojišťovnou

ATMOS Chrást s.r.o.
* Integrovaná kompresorová stanice SMARTronic
Tomáš Sklenárik
- česká firma se 110 letou tradicí, 120 zaměstnanci a tradičním produktem – inovovaným kompresorem

MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5
* MEDIN Náhrada MTP kloubu palce nohy
Daniel Bodlák
– firma se zabývá vývojem a výrobou implantátů, dosavadní léčba – znehybnění kloubu omezuje pohyblivost, kloubní náhrada zachová až 80 % pohyblivost (podaná přihláška vynálezu – na udělení patentu)

Chmelařský institut, s.r.o., Žatec
* Mulčovač do chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru
a s odhozem mulčované plodiny do stran
Josef Ježek
- technické řešení stroje je určeno pro oblast zemědělství, oboru chmelařství, týká se zařízení pro boční odhoz mulčované plodiny v meziřadí chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru, zkráceně mulčovač do chmelnic; šetrné způsoby hospodaření na půdě, citlivý a ohleduplný přístup k okolní krajině, produkce zdravotně nezávadných surovin – chmelových hlávek

MERKUR TOYS s.r.o., Police nad Metují
* Merkur Education
Jaromír Kříž
- dnes není jen hračka, použití i jako zajímavá technická výuková učební pomůcka s praktickou dovedností rozvíjející i myšlení a tvořivost (většina vynálezů vznikla při pokusech, experimentování, zkoušení), čeští studenti „odchovaní“ na stavebnici MERKUR obsadili ve světové soutěži v USA mezi tisícovkou účastníků 1. místo, snaha zavést a využívat jako tvůrčích a učebních pomůcek již od mateřských škol, přes střední školy i na vysoké školy (př. 4osý funkční model CNC frézky) chybí část praktického vyučování, humanitní obory převládají, u technických oborů

Lias Vintířov, LSM, k.s.
* Pasivní rodinný dům ANION

Roman Ulman - pasivní dům ANION z nové řady domů „FUTURE LINE“ je vyrobený z prefabrikovaných dílců z lehkého Liapor-betonu, založený na tepelně izolačním podsypu z keramického kameniva Liapor; splňuje požadavky kladené na pasivní domy dle TNI73 0329 a 73 0330, stanovující jednotný postup hodnocení rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle přílohy A ČSN 73 0540-2:2007.

Po představení jednotlivých produktů uvedl senátor Petr Bratský, že dnes zažil v senátu nejúžasnější den, uvedl, „že by rád bydlel v nízkoenergetickém modulovém domku, řízeném volně programovatelným řídicím systémem, popíjel celia pivo a přemýšlel, jak využít stavebnici MERKUR, abychom z dětí nevychovali trotly“ a velmi ocenil činnost Asociace inovačního podnikání ČR, z.s..

P. Švejda poděkoval za toto uznání a ocenění a požádal senátora Petra Bratského a prezidenta AIP ČR, z.s. Karla Šperlinka, aby předali zástupcům oceněných inovačních produktů ocenění v rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012 a dále toto předání moderoval:

I. "Cena Inovace roku 2012"

LAMBDA CZ s.r.o., Brno
            * Nová technologie a zařízení na získávání čisté vody ze vzdušné vlhkosti

II. "Čestné uznání"

Teco a.s., Kolín
            * Tecomat Foxtrot – řídicí systém

Replast produkt spol. s r.o., Plzeň
            * Poklop z recyklovaného PVC

KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Vizovice
            * Nízkoenergetický modul M3

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha 2
            * CELIA – pivo bez lepku

Národní Tkáňové Centrum a.s., Brno
            * NTC chondrograftTM

ATMOS Chrást s.r.o.
            * Integrovaná kompresorová stanice SMARTronic

MEDIN Orthopaedics, a.s., Praha 5
            * MEDIN Náhrada MTP kloubu palce nohy

MERKUR TOYS s.r.o., Police nad Metují
            * Merkur Education

III. „Účast v soutěži“

Kovo Staněk, s.r.o., Brumovice
            *Tryskací zařízení závěsné, typ TZNZ 2, model TZNZ 2–5,5/11-16

Slavona, s.r.o., Slavonice
            * Dřevěné okno Progression

SOMA spol. s r.o., Lanškroun
SVÚM a.s., Praha 9
            * Řešení raklové komory s povlakem PO(S)2ITEC

MIVEN spol. s r.o., Brandýsek
            * Zařízení pro bezpečnou přepravu Dewarových nádob ve vzpřímené
            poloze

Chmelařský institut, s.r.o., Žatec
            * Mulčovač do chmelnic s variabilní šířkou pracovního záběru a
            s odhozem mulčované plodiny do stran

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.
            * Pasivní rodinný dům ANION

P. Švejda poděkoval všem oceněným a uvedl, že AIP ČR, z.s. se bude snažit oceněným i nadále pomáhat v jejich další činnosti. Záměr MERKUR Education označil jako závažnou skutečnost a uvedl, že AIP ČR, z.s. učiní vše pro její uskutečnění, neboť situaci ve vzdělávání v technických oborech je nutno řešit a pomoci tak českému školství, které se v poslední době nevyvíjí podle potřeb společnosti.
Dále uvedl, aby gejzír nápadů neochaboval a mohly být i v příštím roce v 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013 oceněny další zajímavé produkty.

Informace o vítězi bude zveřejněna v prvním čísle časopisu ip a tt roku 2013, v dalších číslech ip tt budou zveřejněny inovační produkty umístěné na druhém a třetím místě, výsledky budou umístěny na www.aipcr.cz a budou předány spolupracujícím novinářům.

Na závěr poděkoval všem přítomným, popřál hezké Vánoce a úspěšný rok 2013 a pozval je k neformálnímu setkání na občerstvení.

Poté se uskutečnilo ve Frýdlantském salonku společné jednání 73. vedení a 26. zasedání AIP ČR, z.s..Fotogalerie


Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.