Středa 5. 12. 2012


Druhý den 19. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR probíhala:

Celostátní konference projektu SPINNET
CZ.1.07/2.4.00/17.0094
Konferenci, které se zúčastnilo 67 účastníků, zahájil Pavel Švejda.
V úvodu přivítal přítomné, uvedl cíl celostátní konference – shrnout, čeho se za uplynulé období dosáhlo a v prvním příspěvku dopoledního programu konference:


Výsledky 2. monitorovacího období, k průběhu projektu

Pavel Švejda
, president SVTP ČR a koordinátor žadatele projektu SPINNET

 • odkázal na svoji prezentaci (termín řešení a cíle projektu, 12 partnerů a klíčové aktivity projektu, pokyny koordinátora žadatele, výsledky 2. monitorovacího období a další úkoly), * více viz


požádal Jaroslava Lakomého, viceprezidenta SVTP ČR a regionálního projektového manažera projektu SPINNET, o moderování dalšího průběhu konference, který uvedl první příspěvek


Regionální kola soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr

Jiří Herinek
, regionální projektový manažer projektu SPINNET

 • v rámci Soutěže o nejlepší podnikatelský záměr uvedl informace a příklady o konání regionálních kol soutěže
 • uvedl kriteria pro výběr do celostátního kola (nominováno 12), * více viz


následovaly

Prezentace tří nejlepších studentských inovativních podnikatelských záměrů v rámci celostátní soutěže:


Designeros

Marek Svoboda, student České zemědělské univerzity v Praze, středisko Hradec Králové

 • představil globální internetový portál, slouží k nakupování z domova
 • vizí je inovovat svět designu spojováním designérů a milovníků designu
 • uvedl výhody pro designery: možnost založit vlastní web (prodávat svoji práci), celosvětový přístup k milionům zákazníkům, příležitost vybudovat uznávanou značku „BRAND NAME“, minimálními náklady
 • výhody pro kupující: přístup ke kvalitnímu designu, nakupování z pohodlí domova, transparentnost aj.
 • co se týče marketingu, využívá se sociálních sítí (možnost oslovit 9,5 mil. osob týdně)
 • uvedl informace o využívaných portálech (např. „Fab“ – obdoba slevového portálu), nastavené business modely aj.
 • na závěr představil další dva členy týmu: Ondřeje Chudého a Nelu Sotonovou, * více viz


Inovativní projekční systém Chci-dům

Robin Vašnovský, Tereza Thérová, studenti Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava

 • možnost výběru typového rodinného domku nebo vlastní studie (investiční námět)
 • systém by měl přinést realizaci dle vlastního návrhu, on line (tato služba zdarma), architekt udělá korekce podle požadavků a reality stavby, připraví vizualizace (levnější než u vlastní přípravy architektem), * více viz
tento záměr zaujal posluchače natolik, že účastníci vznesli řadu dotazů, např. na funkčnost (zatím návrh záměru) a způsob fungování záměru (objasněny plánované činnosti), na finanční stránku záměru (uvedeny orientační ceny) aj.


Selen ve výživě hospodářských zvířat Pavlína Doleželová, studentka Mendelovy univerzity v Brně

 • uvedla vlastnosti selenu, metodiku a experimenty pokusu s použitím grafů
 • v závěru shrnula možnost komerčního využití poznatků, nejen v chovech hospodářských zvířat, ale i v humánní sféře. Při použití selenu ve výživě lidí doporučena organická forma, naopak při aplikaci do diety hospodářských zvířat je anorganicky vázaný selen rentabilnější,* více viz


Následoval příspěvek:
K průběhu studentských stáží

Martin Dittrich
, regionální projektový manažer

 • zahrnul i další stáže projektu SPINNET a vyzval přítomné k doplnění dobrých praxí (i negativních zkušeností) stáží
 • podrobněji přítomné seznámil se 3 druhy stáží - stáže partnerů projektu SPINNET, studentské stáže ve VTP a studentské stáže ve firmách (zapojeno 11 partnerů VTP, vysoké školy, firmy)
 • dále informoval o realizaci plánovaných stáží (jednotlivých skupinách) – uvedl aktuální stav konkrétních stáží i jejich výstupy, v několika případech stáže transformovány do následného pracovního poměru), * více viz


ke stážím se vyjádřili:

*Ladislav Zeman, Mendelova univerzita: poděkoval za umožnění stáží a pozitivně ohodnotil stáže studentů v Brně, pomoc pro studenty (stáže jsou ve škole povinné)
*Petr Kohout, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: ocenil možnosti získání informací ke studiu, příklady využití stáží pro ostatní, kde stáže ještě neproběhly


Následovaly další příspěvky:

K průběhu regionálních workshopů

Petr Konečný
, regionální projektový manažer

 • nejprve informoval o úskalích workshopů (záleží na aktuálnosti tématu)
 • dále uvedl zaměření regionálních workshopů (na co se zaměřit, co workshopy sledovat, důležité i získané kontakty
 • konkrétně uvedl přínosy jednotlivých regionálních workshopů, * více viz


Po poslední dopolední prezentaci doporučil Pavel Švejda přítomným prohlídku 19. ročníku výstavní sekce INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.


V odpolední části konference následovaly tyto příspěvky:


Portál spolupráce.org

Petr Kolář
, koordinátor portálu, CzechInvest

 • zařazení portálu v rámci projektu SPINNET – komunikační platforma pro navázání spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou
 • zmínil aktuální stav (2. vyhlášení výběrového řízení) a harmonogram plnění (příprava portálu k testování)
 • dále uvedl obsah portálu (rozpočet portálu, zdůvodnil příčiny zpoždění – novelizace zákona o veřejných zakázkách i administrativní chyba),* více viz

V závěru příspěvku měl
* Martin Dittrich, regionální projektový manažer dotaz na vliv požadavků na změnu na portálu – Blanka Savkins: redakční systém by měl umožňovat úpravy; dotaz na plnění portálu daty: v první fázi úloha partnerů projektu, registrovaní uživatelé budou rozhodovat o vložení, zatím bude vkládat CzeInvest (řeší strukturu dat) - lze již zasílat informace – námět plánovat workshopy o informačním portálu na tato témata.


SPINNET na webu SVTP ČR, elektronické zpravodaje

Jaroslav Lakomý
, regionální projektový manažer

 • v úvodu shrnul informace předešlých příspěvků
 • odkázal na web SVTP ČR: www.svtp.cz (jeho možnosti a struktura)
 • informoval o struktuře informací projektu SPINNET na webu SVTP ČR (konané akce, pracovní tým projektu, aj.)
 • blíže informoval o elektronickém zpravodaji (čtvrtletní informace o projektu SPINNET a průběžných akcích), praktické ukázky,* více viz


Diskuse proběhla v rámci jednotlivých příspěvků.


Na závěr celostátní konference seznámil Pavel Švejda přítomné se zápisem 4. pracovního týmu projektu SPINNET, poděkoval projektovým manažerům za přípravu příspěvků a jejich prezentaci, uvedl, že koncem května 2013 končí 4. monitorovací období projektu SPINNET. V tomto MO bude probíhat 2. ročník soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2013.

Dále navrhl připravit účast zahraničního experta H. Fiedlera, prezidenta SPICE a dalšího vybraného zahraničního experta z Polska na 3. celostátní konferenci a 5. jednání pracovního týmu projektu SPINNET ve dnech 6. - 7. 6. 2013. Nakonec poděkoval všem přítomným za účast a u autorů podnikatelských záměrů zvlášť ocenil jejich nápady.


Program druhého dne INOVACE 2012 pokračoval v Divadle Klub lávka na Novotného lávce 1
Vyhlášením výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2012.

Pavel Švejda přivítal všechny přítomné v počtu 61 účastníků.

Uvedl, že pro hodnocení nominovaných námětů byla ustanovena národní hodnotitelská komise ve složení:

Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Petr Křenek, ředitel Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
Miroslav Mašláň, rektor Univerzity Palackého v Olomouci
Josef Janda, vedoucí oddělení MŠMT
Martin Štícha, ředitel odboru MPO
Květa Lejčková, vedoucí odboru Rektorátu ČVUT v Praze
David Kratochvíl, předseda řídící rady CzechInno, z.s.p.o.
Iveta Němečková, manažerka projektů Asociace inovačního podnikání ČR
Pavel Švejda, prezident SVTP ČR, předseda národní hodnotitelské komise

která nominované záměry hodnotila.

Celkem 12 nominací do 1. celostátního kola soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2012 (jeden záměr byl vyřazen):

 1. Jan Kyselý, Vladimír Řehák, VŠB-TU Ostrava
  PROtalent.cz
 2. Tomáš Ružovič, Kateřina Polínková, VŠB-TU Ostrava
  Půjčovna jízdních kol, EKO-KOL, elektrokol a Segwaů
 3. Robin Vašnovský, Tereza Thérová, VŠB-TU Ostrava
  Inovativní projekční systém Chci-dům
 4. Sebastian Bušek, VŠB-TU Ostrava
  WishMeGoal
 5. Radek Vymazal, UP v Olomouci
  DNA – obrazy
 6. Pavlína Doleželová, Mendelova univerzita v Brně
  Vliv různých forem a hladin selenu na kvalitu a antioxidační kapacitu ejakulátu plemenných kanců v závislosti na produkci inseminačních dávek
 7. Lukáš Kouřil, Kateřina Jašková, UTB ve Zlíně
  iTech21, s.r.o.
 8. Anna Chytilová, UTB ve Zlíně
  Studentská ambulance (www.studentska-ambulance.cz)
 9. Tomáš Marcaník, UTB ve Zlíně
  BikerSeason.com
 10. Jan Novák, JU v Českých Budějovicích
  Mikroorganismy pro funkční potraviny a potravní doplňky
 11. Marek Svoboda, ČZU, středisko Hradec Králové
  Designeros

Informace o 11 hodnocených záměrech bude zveřejněna v příloze XXI. ročníku časopisu Inovační podnikání a transfer technologií č. 1/2013 (uzávěrka 31. 1. 2013). Autoři podnikatelských záměrů obdrží pokyny pro zpracování podkladů pro zveřejnění anotace recenzovaného článku.

Následovalo předání ocenění – bez udání pořadí, autorům tří vítězných podnikatelských záměrů 2012.

Jaroslav Lakomý, Jiří Herinek, Iveta Němečková a Pavel Švejda předali ocenění:

Pavlíně Doleželové
studentce Mendelovy univerzity v Brně
Selen ve výživě hospodářských zvířat

Robinovi Vašnovskému a Tereze Thérové
Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava
Inovativní projekční systém Chci-dům

Marku Svobodovi
studentu České zemědělské univerzity v Praze, středisko Hradec Králové
DesignerosZávěrem popřál Pavel Švejda všem nominovaným i těm, kteří práce připravili, aby se jim v jejich dalších činnostech dařilo a případně, aby byli úspěšní rovněž v dalších soutěžích, jejichž výsledky jsou vyhlašovány v průběhu INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (soutěže o Cenu Inovace roku, Vizionáři, BestInnovator).

Následovala volná diskuze s občerstvením, kde měli účastníci i nominovaní možnost zúčastnit se dalšího „workshopu“ s bohatou výměnou zkušeností.


Účastníci obou akcí se seznámili s výstavní částí INOVACE 2012 (přízemí, 1., 3. a 4. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)Fotogalerie Celostátní konference projektu SPINNET 5.12.2012


Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.