Závěry INOVACE 2012

Pořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s MŠMT, MPO, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pod záštitou předsedy vlády ČR Petra Nečase


Letošního 19. ročníku INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, konaného ve dnech 4. – 7. 12. 2012 v Praze se v jednotlivých částech sympoziálního a výstavního programu a navazujících setkáních zúčastnilo 389 osob, výstavu, které se např. zúčastnilo Ministerstvo školství a vědy Ruské federace na oficiální úrovni, navštívilo individuálně cca 1150 osob. Byly prezentovány zkušenosti projektů VaVaI z 18 zemí, výstavní části se zúčastnilo 68 vystavovatelů prezentujících téměř 420 projektů VaVaI. Vzhledem k prezentaci Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace (ICSTI) a dalších mezinárodních organizací, se kterými spolupracují AIP ČR, z.s. a SVTP ČR - zejména TII, ICC, IASP, SPICE, EBN - budou informace o INOVACE 2012 sděleny odborníkům z dalších 19 zemí.

V rámci 17. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012 bylo hodnoceno 15 přihlášek, vzhledem k povinným konzultacím získaly všechny přihlášené inovační produkty ocenění. Ocenění předali 7. 12. 2012 senátor Petr Bratský a prezident AIP ČR, z.s. Karel Šperlink.

V rámci projektu SPINNET Společnosti vědeckotechnických parků ČR se 5. 12. 2012 uskutečnila 2. celostátní konference projektu spolu s vyhlášením výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2012. Tradičně se 6. 12. 2012 uskutečnila sekce Mezinárodní spolupráce ve VaVaI.

Po vernisáži výstavy byl 4. 12. 2012 pokřtěn CD ROM Technologický profil ČR, verze 13.

V průběhu INOVACE 2012 se uskutečnila řada jednání s tuzemskými a zahraničními partnery k hodnocení dosavadní spolupráce AIP ČR, z.s. a dalšími subjekty v rámci Systému inovačního podnikání v ČR a stanovení úkolů do dalšího období.

V rámci třetího dne 6. 12. 2012 byly vyhlášeny výsledky 2. ročníku VIZIONÁŘI 2012 (www.czechinno.cz).

Dne 30. 11. 2012 byly vyhlášeny výsledky 1. ročníku soutěže Best Innovator (www.best-innovator.com).

Podrobné informace o průběhu jednotlivých dnů sympoziálního programu, o výstavní části a o výsledcích 17. ročníku o Cenu Inovace roku včetně fotogalerie jsou umístěny na www.aipcr.cz.

Závěry:

  • uspořádat 20. ročník mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze a dalších místech ČR v termínu 3. – 6. 12. 2013

  • do sympoziálního programu zařadit aktuální informace o novém programovacím období 2014+, dosahovaných výsledcích v oblasti VaVaI v tuzemsku a zahraničí, 4. celostátní konferenci projektu SPINNET spolu s vyhlášením výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr 2013 a setkání inovačních firem s předáním ocenění v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013

  • předložit ICSTI přihlášku ČR na vládní úrovni (ČR zastupuje AIP ČR, z.s.; P. Švejda doporučen do orgánů ICSTI, dosud je členem redakční rady časopisu Information and Innovations – vydává ICSTI, rusko-anglicky)

  • ve výstavní části prezentovat zejména inovační produkty, připravovaný studijní program Inovační inženýrství a výsledky vybraných tuzemských a zahraničních projektů v oblasti VaVaI

  • po vernisáži výstavy uskutečnit křest CD ROM Technologický profil ČR, verze 14.

  • v rámci 18. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2013 zaměřit pozornost na výsledky projektů v rámci tuzemských a mezinárodních programů průmyslového VaVaI; vydat brožuru Cena Inovace roku 2013

  • zařadit inovační produkty (výrobky, postupy a služby) mezi výsledky VaVaI s odpovídajícím bodovým hodnocením


V Praze dne 12. 12. 2012

Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.