INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Závěrečná zpráva

Ve dnech 2. - 5. 12. 2003 uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. spolu s Inženýrskou akademií ČR a Českým svazem vědeckotechnických společností ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a svými zahraničními partnery v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 INOVACE 2003, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Součástí této mezinárodní nejdůležitější akce v oblasti inovačního podnikání v ČR byly:
  • 10. mezinárodní sympozium INOVACE 2003
  • 10. mezinárodní veletrh invencí a inovací
  • 8. ročník Ceny Inovace roku 2003
V rámci čtyřdenního programu se uskutečnily:
  • 4 sekce v rámci mezinárodního sympozia
    • Úvodní plenární sekce
    • Sekce Mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích
    • Sekce Mechanika a mechatronika
    • Sekce Národní inovační strategie
  • 2 setkání účastníků INOVACE 2003
  • vernisáž a průběh výstavy
  • předání ocenění Cena Inovace roku 2003
  • tisková konference
  • jednání orgánů AIP ČR, z.s.
Letošní 10. ročník se podruhé uskutečnil pod záštitou Vladimíra Špidly, předsedy vlády ČR. Jednotlivých části se zúčastnilo celkem 450 odborníků, prezentujících v sympoziální a výstavní části výsledky projektů VaV, inovací a technologií 25 zúčastněných zemí:
  • sympozia se zúčastnili odborníci z 11 zemí - Belgie, Nigérie, Švédska, Ruské federace, Ukrajiny, Kanady, Běloruska, Litvy, Slovenska, Francie a Rakouska
  • ve výstavní části byla prezentována vědeckotechnická spolupráce ČR s dalšími 14 zeměmi - Indie, SRN, Itálie, Řecko, Maďarsko, Lucembursko, Švýcarsko, Argentina, Jižní Korea, USA, ČLR, Japonsko, Polsko a Slovinsko

    Ve výstavní části představilo 52 vystavovatelů 385 projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT, výsledky řady dalších projektů v rámci programů VaV, např. KONSORCIA, CENTRA a EUREKA.

    V rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2003 vyhodnotila Komise Inovace roku 14 přihlášek inovačních produktů. Z nich dvě obdržely "Cenu Inovace roku 2003" a sedm "Čestná uznání". Zbývajících pět produktů nesplnilo jedno ze základních kritérií soutěže, nejednalo se o inovaci - produkt dosud nebyl umístěn na trhu.

    V průběhu Týdne výzkumu, vývoje a inovací byly závěry jednotlivých dnů umísťovány na domovskou stránku AIP ČR, z.s. (www.aipcr.cz).

    Z průběhu sympoziální a výstavní části Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR i z průběhu soutěže o Cenu Inovace roku 2003 vyplývá, že INOVACE 2003 byla nejrozsáhlejší ve výstavní části a jednou z nejkvalitnějších v sympoziální části. Výsledky soutěže o Cenu Inovace roku 2003 potvrdily vyšší kvalitu přihlášených inovačních produktů.

    Účastníkům a návštěvníkům INOVACE 2003 poskytovalo aktuální informace z oblasti výzkumu, vývoje, inovací a technologií Informační centrum INOVACE 2003.

    Orgány AIP ČR, z.s. na svém jednání 5. 12. 2003 ocenily přípravu a průběh INOVACE 2003 a potvrdily přípravu INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ve dnech 30. 11. - 3. 12. 2004.    Pavel Švejda
    generální sekretář AIP ČR, z.s.
    předseda Programového a organizačního výboru INOVACE 2003
    předseda Komise Inovace roku

  •  
            
    Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
    Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2015 Magicware s.r.o.