Ochrana průmyslového vlastnictví


Seminář ÚPV a AIP ČR, z.s. dne 4.6.2003

Seminář se uskutečnil v souladu s plánem práce Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR již počtvrté. Zúčastnilo se jej 32 odborníků výzkumu a vývoje, inovačních firem, vědeckotechnických parků, regionálních hospodářských komor a patentoví zástupci.

Seminář vzal na vědomí informace: Závěry semináře: Účastníci semináře mimo jiné děkují pí H. Krestel a panu J. Kratochvílovi za kvalitní přípravu jejich vystoupení na tomto semináři. V Praze dne 5.6.2003 Zpracoval: Ing. Pavel Dlouhý manažer projektů EUREKA a KONTAKT


Cena Inovace roku v letech 1996 - 2002

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Počet oslovených firem 87 117 138 278 302 352 368
Počet přihlášek 16 26 21 33 26 14 18
Počet oceněných 5 17 10 29 19 8 12
Cena Inovace roku 3 6 4 2 3 1 3
 

Obsah (c) 2001-2018 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.