Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.

I.

Klub inovačních firem (dále KIF) AIP ČR, z.s. je dobrovolným zájmovým sdružením inovačních firem, jejichž podnikatelské aktivity se v převážné míře týkají technických, výrobkových, příp. procesních inovací a jejichž produkty jsou na těchto inovacích bezprostředně závislé.

II.

KIF je zřízen při AIP ČR, z.s. s cílem usnadnit vstup těchto firem na domácí a zahraniční inovační trh, k tomu zajisťovat potřebné informace, prezentaci inovačních firem a podmínky pro jejich účast v soutěži o cenu Inovace roku (ve všech oborech).

III.

Členy KIF se mohou stát organizace, které uspěly v rámci soutěže o cenu Inovace roku v ČR nebo ty, které získaly srovnatelné nebo vyšší zahraniční ocenění v obdobných soutěžích.

IV.

O výši členského příspěvku rozhoduje KIF na návrh generálního sekretáře AIP ČR, z.s. a tajemníka KIF, v návaznosti na počet zaměstnanců a výši ročního obratu inovační firmy.

V.

Členský příspěvek zahrnuje krytí části nákladů na prezentaci firmy v Katalogu KIF, v časopise Inovační podnikání a transfer technologií, na poskytování služeb Informačního centra pro inovace a transfer technologií a prezentaci na tuzemských a zahraničních akcích v rámci AIP ČR, z.s..

VI.

KIF schvaluje roční plán činnosti, svého předsedu na období dvou let a tajemníka KIF.


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2019 Magicware s.r.o.